สมัครสมาชิกเข้าสู่ระบบ

เกี่ยวกับวัดศรีวนาราม เทศบาลแหลมฉบัง

 • เป็นวัดที่ถูกต้อง พ.ศ. ๒๕๑๙
 • เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง พ.ศ. ๒๕๓๗
 • เป็นอุทยานการศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๙
 • เป็นวัดพัฒนาที่มีผลงานดีเด่น พ.ศ. ๒๕๔๒
 • เป็นสำนักปฏิบัติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๑

วัดศรีวนาราม เทศบาลแหลมฉบัง

ได้เป็นวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๙ ชื่อ วัดศรีวนาราม ก่อนเป็นที่พักสงฆ์ สำนักสงฆ์ เริ่มสร้าง พ.ศ. ๒๕๐๙ มีภิกษุดูแล ๑. อาจารย์อภิรัต อุตฺตโม ๒. หลวงปู่ชิต เรวโต ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ พระคำนึง สิริภทฺโท เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส มีพรรษา ๒ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๘ ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอธิการคำนึง สิริภทฺโท พรรษา ๕ เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก ที่เริ่มพัฒนาวัดจนถึงปัจจุบัน เสร็จสมบูรณ์ ๓๔ พรรษา

ธรรมจักรวัดศรีวนาราม เทศบาลแหลมฉบังก่อสร้าง

 • กุฏิ ๑๐ หลัง ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท
 • อุโบสถ ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท
 • เจดีย์ ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
 • เมรุ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
 • จัดสวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
 • ศาลา ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
 • และอื่นๆ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
 • รวมเงินประมาณ ๖๐ ล้านบาท

จัดตั้งกองทุน

 1. กองทุนนิธิวัด ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาศรีราชา 278-2-00981-0 - เป้าไว้ที่ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
 2. กองทุนนิธิสงเคราะห์นักเรียน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาอ่าวอุดม 254-2-01658-9 - เป้าไว้ที่ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
 3. กองทุนนิธิภิกษุ-สามเณรเรียนธรรม ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาอ่าวอุดม 254-200816-2 - เป้าไว้ที่ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
 4. กองทุนนิธิภิกษุ-สามเณร อาพาธ ธนาคารทหารไทย สาขาอ่าวอุดม 339-3-30921-0 - เป้าไว้ที่ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
 5. กองทุนอาหารกลางวันเด็ก ธนาคารออมสิน สาขานาเกลือ 6332105360000489 - เป้าไว้ที่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
 6. กองทุนบำรุงอุโบสถ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาอ่าวอุดม 254-2-00817-0 - เป้าไว้ที่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
 7. กองทุนบำรุงเมรุ ธนาคารทหารไทย สาขาอ่าวอุดม 339-3-30395-7 - เป้าไว้ที่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
 8. กองทุนผู้ปฏิบัติธรรม ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาอ่าวอุดม 254-1-09317-1 - เป้าไว้ที่ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ท่านผู้มีจิตศรัทธา สามารถบริจาคได้โดยเข้ากองทุนนิธิตามที่ท่านศรัทธาจะให้ความอนุเคราะห์ ผ่านธนาคาร และกองทุนตามที่ปรากฏอยู่

สำนักปฏิบัติธรรม เป็นการหาสถานที่เพื่อปฏิบัติธรรม เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๙ และเริ่มปลูกต้นไม้สร้างป่า เพื่อเป็นที่พักปฏิบัติธรรม และอบรมนักเรียน เป็นการวางแผนล่วงหน้าเพื่อการพัฒนารอบด้าน ถ้าเราคิดจะทำแล้วมัวแต่รอก็ไม่อาจจะทำได้ เมื่อคิดจะทำต้องสร้างไปพร้อมกับการพัฒนาวัด และการดำเนินการต่าง ๆ ตามที่ทางวัดได้ทำมาจนถึงทุกวันนี้ วัดก็สร้างเสร็จเรียบร้อย และมีกองทุนที่กำลังดำเนินการไปอีกด้วย "คิดได้ ทำได้ ทำแล้ว"

ทางวัดได้มีการจัดอบรมปฏิบัติธรรม วันที่ ๕ ธันวาคม, วันวิสาขบูชา, วันมาฆบูชา, วันแม่ ของทุกปี ครั้งละ 5 วัน