สมัครสมาชิกเข้าสู่ระบบ

ติดต่อสอบถามข้อมูล

ติดต่อทางไปรษณีย์

ที่ตั้ง: วัดศรีวนาราม ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เทศบาลนครแหลมฉบัง ติดถนนสุขุมวิท ก.ม. ที่ 130
โทรศัพท์: 038 241370
แฟกซ์: 038 241920
อีเมล์: info@watsriwanaram.comติดต่อทางแบบฟอร์ม

  • ใส่เครื่องหมาย "," เพื่อคั่นระหว่างอีเมล์

ดู วัดศรีวนาราม ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า