สมัครสมาชิกเข้าสู่ระบบ

บวชเนกขัมมะวันพ่อ

วันที่: 2010-11-07 14:31:59 -- แก้ไขล่าสุด: 2010-11-11 23:25:43
Share


ขอเชิญญาติโยมมาปฏิบัติธรรม บวชเนกขัมมะเนื่องในวันพ่อ ในระหว่าง วันที่ ๓ – ๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ นี้.