สมัครสมาชิกเข้าสู่ระบบ

ตารางกิจกรรมวัดศรีวนาราม ปี ๒๕๕๔

วันที่: 2010-11-07 14:49:16 -- แก้ไขล่าสุด: 2010-11-11 23:24:50
Share


ตารางกิจกรรมวัดศรีวนารามใน ปี ๒๕๕๔.

 1. ๖ กุมภาพันธ์                         ทัวร์ปิดทอง ๙ วัด
 2. ๑๘ – ๒๒ กุมภาพันธ์               บวชเนกขัมมะวันมาฆะบูชา
 3. ๒๐ กุมภาพันธ์                       ทอดผ้าป่าปูพื้นศาลา
 4. ๑๒ – ๑๘ เมษายน                ทำบุญวันสงกรานต์
 5. ๑๔ – ๑๘ พฤษภาคม             บวชเนกขัมมะวันวิสาขบูชา
 6. ๒๖ มิถุนายน                        บวชนาคหมู่
 7. ๑๗ กรกฎาคม                      ถวายเทียน ๓๐ วัด ๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท
 8. ๑๑ – ๑๔ สิงหาคม               บวชเนกขัมมะวันแม่ มอบทุนการศึกษา
 9. ตุลาคม                              ถวายผ้ากฐิน
 10. ๓๐ พฤศจิกายน                    ทอดผ้าป่าทุนการศึกษานักเรียนถิ่นธุระกันดาน
 11. ๔ ธันวาคม                          บวชนาคหมู่
 12. ๒ – ๖ ธันวาคม                    บวชเนกขัมมะวันพ่อ